fbpx

Imunolak Adults

Prof. dr Dušan Vešović

Preko 100 godina postoje saznanja o primeni probiotika u cilju poboljšanja opšteg zdravstvenog stanja. Tako je Eli Mečnikof, istraživač koga mnogi smatraju „ocem probiotika“, primetio pozitivne efekte na zdravlje ljudi koji su kontinuirano koristili bakterije koje proizvode mlečnu kiselinu. Od tada je objavljeno više od 20.000 studija u vezi probiotika i njihovih pozitivnih zdravstvenih efekata.

Naučna saznanja ukazuju…

Prevencija post vakcinalnih
reakcija

Prof. dr Borislav Kamenov

 Iako često govorimo kako je snažan odgovor imunskog sistema odlučujući u odbrani od patogena, često zaboravljamo da snažan odgovor imunskog sistema može da ima negativne posledice, što se najčešće vidi kod alergijskih i autoimunskih reakcija, ali i kod odgovora organizma na infekciju, kada prekomerna reakcija imunskog sistema može napravi veliku štetu organizma. 

Sinergizam Imunolaka sa vitaminom D i cinkom

u prevenciji i lečenju hroničnih bolesti u detinjstvu​

Prof. dr Borislav Kamenov

Iako nas prihvaćena klasifikacija bolesti uči da razlikujemo infekcije, od alergija, autoimunskih bolesti, ostalih bolesti, iskustvo nas uči da sve hronične bolesti imaju zajednički sadržalac koji je je najbolje opisao otac medicine Hipokrat, a koji je rekao da sve bolesti počinju iz creva i da je promena navika ključna za izlečenje, što je i prvi izrečeni epigenetski postulat.